شهرستان‌های استان زنجان _ شهرستان زنجان

شهرستان‌های استان زنجان

شهرستان زنجان

شهرستان زنجان، از شهرستانهای استان زنجان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۴۵۴٫۶۱۶ نفر بوده است . شهر زنجان مرکز این شهرستان است.

شهرها و بخش‌ها

بخش مرکزی شهرستان زنجان

  دهستان بناب (زنجان)
  دهستان بوغداکندی
  دهستان تهم
  دهستان زنجانرود بالا
  دهستان معجزات
  دهستان قلتوق

شهر: زنجان

بخش زنجانرود

  دهستان چایپاره بالا
  دهستان زنجانرود پائین
  دهستان چایپاره پائین
  دهستان غنی بیگلو

بخش قره‌پشتلو

  دهستان قره‌پشتلو بالا
  دهستان قره‌پشتلو پائین

/ 0 نظر / 184 بازدید